banner-1
banner-2
banner-3

hakdaus

“Dingzhou Jinlong Metal Products Co., Ltd” Hytaýyň Hebei welaýatynyň Dingzhou şäheriniň senagat zolagynda ýerleşýär.Kuwwat beriji elektrodlary (kebşirleýiş çybyklary), kebşirleýiş simini, kebşirleýji garyndy tozy, kebşirleýiş materialy, pyçak we dyrnaklar, güýçli güýçlendiriji we ösen tehnologiýa we öz-özüňi goldamak eksport hukuklary bilen ökde kärhana.Elektrodlaryň önümçilik derejesiniň halkara derejesini we doly synag enjamlaryny hödürledik, ýyllyk önümçiligimiz 50000 tonna.

Koprak oka
kompaniýa_imgbg

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • Suw asty kebşirleýiş sim.

  Mart-01-2023

  Suw astyndaky kebşirleýiş sim, SAW programmalarynda ulanmak üçin ýörite döredilen kebşirleýiş siminiň bir görnüşidir.Kebşini döretmek üçin adatça misden ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan demir sim, elektrik simine çümýär.Kebşirlemegiň bu usuly tr ...

 • Argon-ark kebşirleýiş sim

  Mart-01-2023

  “Argon-Arc Kebşirleýiş Sim”, ýokary öndürijiligi we ygtybarlylygy hödürleýän kebşirleýiş siminiň bir görnüşidir.Kebşirleme birleşmesini döretmek üçin argon gazyny ulanýan ark kebşirleme prosesi bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Bu kebşirleýji bogun soňra polat ýa-da alýumin ýaly doldurgyç material ulanyp möhürlenip bilner.Wel ...

 • Her ýyl Kanton ýarmarkasyna gatnaşyň

  Mart-01-2023

  Zawodymyz, şeýle hem, müşderiniň islegine görä öndürip biler, önümler milli stadionyň gurluşygynda, köprüleriň gurluşygynda, gämi gurluşygynda, nebithimiýa senagatynda, maşyn öndürmekde, nebit we suw transportynda we ähli ki ...

Koprak oka